Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, internet üzerinde dönüşüm sağlamış veya iş yapısını İnternet ortamına taşımış farklı web projelerinin daha iyi tanıtılması ve e-dönüşüme olan ilginin artmasını sağlamak amacıyla TBD İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen bağımsız bir organizasyon ve sektörün en prestijli yarışmalarından biridir.

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması ilk kez 2009 yılında, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) desteği ile hayata geçirilmiştir. Profesyonel olarak görev alan sektörün önde gelen uzman ve tecrübeli jürilerinin önderliğinde her sene Türkiye’de oluşturulan başarılı internet e-dönüşüm, sayısal 8dijital) dönüşüm çalışmalarını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen yarışmalarda jüri değerlendirmesinin yanı sıra halk oylaması da değerlendirmeye katılmıştır. Böylece, her seviyeden daha büyük bir internet kullanıcısının etkinliğe aktif olarak katılması sağlanmıştır.

Ülkemizde bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden ve bilişim kültürünün yayılmasında öncülük eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında TBD İstanbul Bilişim Yıldızları bu yıl “Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması” temasıyla düzenlemektedir. Yarışma; özel sektör, Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknokent şirketleri, yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’ndan gelecek gerçekleştirilmiş yerli ve milli / özgün proje uygulamalarını kapsamaktadır.

Ülkemizde son yıllarda özellikle savunma sanayisiyle ivme kazanan yerli, milli ve özgün üretim düşüncesi, otomotiv, eğitim, sağlık, iletişim gibi pek çok alana yayılmaktadır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin Milli Teknoloji Hamlesi İçin Toplumsal Seferberlik[1] bölümünde belirtildiği üzere yerli, milli ve özgün olma şu şekilde açıklanmaktadır:

Yerli kavramı coğrafi olarak bir bölgeye ait olanı ifade etmektedir. Türkiye’de yerli imalat dendiğinde, imalat için gereken hammadde, yarı mamul, işçilik gibi unsurlardan bazılarının ülkemizden tedarik edildiği imalat düşünülmekte, ülkemizde gerçekleşen bu imalattan çıkan ürün de yerli malı olarak adlandırılmaktadır.

Milli kavramı ise bir ulusa ait olanı ifade etmektedir. Örneğin, milli muharip uçak imalatı, üretiminde ithal girdileri olsa da, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yönetimi, karar mekanizmaları ve sermayesi bize ait olduğundan, kendi ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda karar alarak yürüttüğümüz milli bir üretim olacak, üretilen uçak da milli uçağımız olacaktır.

Özgünlük ise; fikri değer içeren bir sanat eseri, akademik çalışma, buluş veya ürünün başka fikri çıktıları doğrudan içermemesi, bunların kendine has fikri değeri olmasını ifade etmektedir. Sanayi ve teknolojide özgünlük, tasarımdan ürün veya hizmetin ortaya çıkışına kadar olan fikri gelişimin, geliştiricileri tarafından benzer veya muadillerinden etkilenmeden ortaya konduğu durumu ifade etmektedir.”

Ülkemizde bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden ve bilişim kültürünün yayılmasında öncülük eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında TBD İstanbul Bilişim Yıldızları “Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması” temasıyla düzenlemektedir. Yarışma; özel sektör, Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknokent şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve yerel yönetimlerden gelecek gerçekleştirilmiş yerli ve milli / özgün proje uygulamalarını kapsamaktadır.

Yarışmalar iyi örneklerin ortaya çıkarılması ve daha iyi uygulamaların geliştirilebilmesi için teşvik edici ve önemlidir. Bu nedenle; düzenlenen bu yarışmanın bilişimde yerli ve milli / özgün örneklerin ve kaliteli uygulamaların gelişimine, toplumda bilişimde yerli ve milli / özgün uygulamalar konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Verilecek ödüller maddi değerinden çok kurum ya da kişilerin iyi uygulamalarını geniş kitlelere tanıtarak onları onurlandıracak ve saygınlık kazandıracak olması bakımından önem taşıyacaktır.

AMAÇ

Yarışmanın amacı; bilişim alanında yerli ve milli / özgün proje fikrine sahip Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknokent şirketleri ve STK’ların gerçekleştirmiş oldukları örnek teşkil edecek uygulamaları ortaya çıkararak geniş kitlelere tanıtmaktır. Böylelikle, bilişim sektöründe daha çok yerli ve milli / özgün proje fikirlerinin üretilmesini, gerçekleştirilmesini ve kullanımını özendirmek amaçlanmıştır. Yarışmanın hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Bilişim alanında “yerli ve milli / özgün” uygulamalar konusunda en az 3 başvuru sahibine ödülünü takdim etmek.
  • Yarışma sonuçlarının en az 1 yıl web sitesinde kalmasını sağlayarak toplumda bilişim alanında “yerli ve milli / özgün” uygulamalar konusunda farkındalık yaratmak.
  • Daha iyi uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmek için en az 3 farklı kategoride proje başvurusu alabilmek ve finale en az 10 proje başvurusunun kalmasını sağlamak.

KAPSAM

Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknokent şirketleri ve STK’ların bilişim alanında gerçekleştirmiş olduğu yerli ve milli / özgün proje uygulamaları arasındaki iyi örnekler hakkında bilgi vermek, bu örnekleri öne çıkarmak ve bilişimde yerli ve milli / özgün uygulamalar konusunda toplumda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak için yapılacak çalışmaları düzenleyip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.


[1] T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2019). 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Milli Teknoloji Hamlesi İçin Toplumsal Seferberlik. 01.03.2021 tarihinde https://www.sanayi.gov.tr/2023-sanayi-ve-teknoloji-stratejisi adresinden erişildi.