KURUM: Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri A.Ş.

BAŞVURU SAHİBİ: İbrahim Karadağ

URL: https://assistcam.com.tr/

VIDEO URL: https://youtu.be/UdAdZlioziQ

ÖZET: Assistcam (Görüntülü İhbar Destek Kayıt Hizmetleri Yazılım Sistemi) ile; hasar görmüş aracın fiziksel kontrol ve incelenmesi yerine, uzaktan ve görüntülü iletişim kurularak ihbar sürecinde yapılacak işleme ait tahmini tutar tespit edilmektedir.

Geleneksel yöntem ile, sigortalılar veya hak sahipleri trafik kazası meydana geldikten sonra, hasarlı araçlar onarım servisine götürülür. Web sitesi, mobil uygulama ya da çağrı merkezi aranarak teminattan sorumlu olan sigorta şirketi tarafından hasar ihbarı alınır. Kazalı aracın bulunduğu il, ilçe ve bulunduğu servis bilgileri kaydedilir. Kaydedilen bilgilere göre aynı ildeki veya yakın illerdeki hasar tespit uzmanlara ilgili hasar ihbarı bildirilir. Uzmanlar kazalı araç bilgilerini kısa mesaj veya e-mail yolu ile öğrenir ve en yakın günün programına dahil eder. Bir sonraki iş günü, Kazalı aracın olduğu servise giderek kazalı aracın fotoğraflarını çeker, aracın parça ve onarım ihtiyaçlarını ve muallak (muhtemel) tamir tutarını belirler. Kazaya ait evrakları da alarak onarım yapılacak servisten ayrılır. Bir sonraki gün onarım servisinden aldığı evrakları ve çektiği fotoğrafları büro personeline devreder. Büro personeli, hasarlı parçaların yedek parça referanslarını ve fiyatlarını telefon ederek ve sözlü sorgulamalarla yedek parça satıcılarından temin etmeye çalışır. Yedek parça referansları temin edildikten sonra hasarlı olan yedek parça fiyatları ve işçilik tutarları, hasarlı araç, sigortalı araç, malik ve sürücü bilgileri ile evrak ve fotoğraflar sigorta şirketinin sistemine manuel olarak giriş yapılır.

Bu yöntem ile sigorta şirketleri, tazminata konu olan araca ait hasar dosyasında muallak değerlendirmeye alacağı hasar muallak tutarını, gerekli bilgi ve belgelerin sistem girişlerini bedelini ortalama en az 3 günün üzerinde bir sürede yapabilmektedir.

Assistcam, Hasar Muallakı Tespit Yöntemi ile;

a. Sigorta şirketi tarafından hasar ihbarı alınır ve eş zamanlı olarak ihbarlar Assistcam Görüntülü Destek Ekibi’ne çevrimiçi olarak ulaşır.
b. Hasar dosyasından sorumlu olan Görüntülü Destek Uzmanı, en geç 1 saat içinde ihbar veren kişi ile irtibata geçerek, ihbar edenin akıllı cep telefonuna bir kısa mesaj ile ASSİSTCAM uygulamasına ait bir bağlantı adresi gönderir.
c. Assistcam uygulaması herhangi bir mobil uygulamaya ihtiyaç duyulmaksızın, kısa mesajla gelen bağlantı tüm akıllı cep telefonlarından ve tarayıcılardan açılabilmektedir. herhangi bir tarayıcıdan açılır. Markadan bağımsız olarak tüm akıllı cep telefonlarına ve tarayıcılarına uyumludur.
d. Assistcam destek uzmanları, ilgili kişidennin akıllı telefonu üzerinden, KVKK gereği tüm yasal izinleri aldıktan sonra görüntülü görüşmeyi başlatır.
e. Bu sistem üzerinden yapılan tüm görüşmeler video ile kayıt altına alınırken, aracın dört bir tarafından fotoğrafları çekilir, şasi numarası ve kilometre bilgisi tespit edilirek sisteme kaydedilir. Görüşme esnasında çekilen hasar ve evrak fotoğrafları, bağlantı veya telefon kalitesi düşük olsa dahi, yüksek çözünürlükle kaydedilir. Bu sayede hasar gören parçalara ait fotoğraflar ve ayrıca kayıt altına alınır ve kaza gerekli tüm hasar evrakları görüşme bitmeden temin edilmiş olur.
f. Görüşme sırasında Assistcam ekranında bulunan otomotiv kataloğu üzerinden %99 doğrulukla ilgili araca ait yedek parça referansları ve fiyatları anlık belirlenerek en doğru hasar muallakı tespit edilmiş olur.
g. Kaydedilen tüm fotoğraflar, hasar evrakları ve hasar muallakı eş zamanlı olarak Sigorta Şirketinin sistemine yazılımına anlık aktarılır.

AMAÇ:

1- Hasar dosyası başına düşen onarım maliyetinin azaltılması
Assistcam ile eksperin ve/veya dosya uzmanının hasarlı aracın bulunduğu yere fiziken gitmeden teknoloji yardımıyla görüntülü görüşme yaparak gerekli bilgi ve dokümanları kayıt altına alması sağlanmaktadır. Böylelikle dosya başına oluşan ulaşım, konaklama, harcırah gibi masraflar azalmış olması ve dosya başına düşen maliyetin de azalması beklenmektedir.
2- Hasar dosyası başına düşen kapanma sürelerinin düşmesi
*Dosyaların işlem hızı artış dolayısıyla kapanma sürelerinde de düşüş beklenmektedir.
3- Günlük işleyiş işlem hızının arttırılmasına paralel olarak paydaş memnuniyetinin arttırılması
*Tüm bunların neticesinde genel çerçeveden bakışta operasyon hızı arttığı, dosya müdahale ve sonuçlandırma süreleri kısaldığı için müşteri memnuniyetinde artış amaçlanmaktadır.
4-Otomatik kontroller ile hata ve suistimallerin engellemeye çalışması
5-Randevu sistemi ve dengeli iş dağılımı ile uzmanların iş yoğunluğunun en uygun hale getirilmesi ve böylece dönüş sürelerinin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması
6-Yedek parça ve işçilik katalogları entegrasyonları sayesinde hasarın en hızlı şekilde hesaplanarak müşteriye raporlanabilmesi ile dosya sürelerinin düşürülmesi ve dolaylı maliyetlerin azaltılması sağlanır.
7-Veri güvenliğinin arttırılması
8-Videoların elektronik olarak arşivlenmesi sayesinde gerektiği anda online olarak erişilip denetlenebiliyor olması

KAPSAM: Assistcam (Görüntülü İhbar Destek Kayıt Hizmetleri Yazılım Sistemi) Projesi, Optimum’un Sigorta Şirketleri ve Filo Kiralama Şirketleri adına Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirdiği standart hasar ihbarı ve görüntülü ihbar destek operasyonları yönetimini kapsamaktadır. Görüntülü görüşme sistemimiz ile, tüm Türkiye’de, yılda 100.000’nin üzerinde hasar dosyasının sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede yerli iş gücü kaynağına da geniş bir istihdam olanağı yaratacağız.