KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

BAŞVURU SAHİBİ: Erol Özgüner

ÖZET: İBB Smartus Projesi, İstanbul’daki kuruluşların ve sakinlerinin KVKK ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan verilerini doğrulamaları ve paylaşmaları için güvenli ve izin tabanlı bir blok zincir ağıdır. Bu, bir belediyenin aynı zamanda insanlar için sertifika ve dijital kimlik sağlayıcısı olarak da hizmet verdiği ve İBB çevrimiçi hizmetlerini hızlandırmak için KVKK uyumlu tam bir çözüm sunan dünyadaki ilk projedir. Vatandaşlar, doğalgaz ve su faturaları, İBB’nin (İSMEK) halk eğitim hizmetleri mezuniyet belgeleri dahil olmak üzere çoğu verisine şeffaf, uzlaşmaya dayalı bir blok zinciri ağı ile erişebilmektedir.

AMAÇ:

  • Merkezileştirilmiş dijital kimlik ağı ihtiyacı olması,
  • Noter tasdik zorunluluğunun olması,
  • Kişisel verilere/belgelere her yerden ve her zaman erişme ihtiyacı olması,
  • İBB kuruluşlarına aslına uygun belgelerin sağlanması için çok fazla zaman harcanması ve
  • Vatandaşlara, kuruluşların verilerine erişimini kaldırabilme yeteneği sağlama ihtiyacı gibi

KVKK zorluklarının olmaması bu projenin hayata geçirilmesindeki itici güçlerdir.

Bütün bu ihtiyaçları karşılama doğrultusunda vatandaşlarda blok zincir ile ilgili farkındalık oluşturulması da amaçlanmıştır. Blok zincirin bir kripto para birimi olmadığı, dağıtılmış bilgi işlem sistemleri için bir çözüm hattı oluşturmak adına modern bir teknoloji olduğunun kanıtlanması amaçlanmıştır. Böylece yasal belgelerin tek elden doğrulanıp, tekrar tekrar kullanılması da hedeflenmiştir.

KAPSAM: Kuruluşların herhangi bir veriyi başka bir kuruluşla paylaşmadığını, ancak veri sahibinin kendisinin olduğunu açıklamak zor oldu. Bu zorluğu aşmak için tüm önemli karar vericilerin projenin mobil uygulamasını kullanmalarına karar verilmiştir. Vatandaşlar, kendi verilerine ulaşmaya başladıklarında ve bu projenin büyük zorlukların ne kadar üstesinden geldiğini anladıklarında, sürece adapte olmaya karar verdiler. Başka bir deyişle; en büyük zorluk teknolojinin kendisi değil, insanlardı ve bu zorluk, insanları doğrudan blok zincir teknolojisini kullanmaya davet ederek farkındalık yaratarak çözüldü.