KURUM: İSİM PLATFORM TEKNOLOJİ A.Ş.

BAŞVURU SAHİBİ: Arda Sezen

URL: www.isimplatform.io

VIDEO URL: https://www.dropbox.com/s/oyqitxvunbw971z/iSIM%20Teaser_2021_TR.mov?dl=0

ÖZET: iSIM; tek noktadan yönetim, farklı sistemlere entegre olabilme kabiliyeti, dinamik ekran yönetimi, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilebilecek raporlama ekranları gibi özellikleri barındıran global olarak kabul görmüş tüm iletişim protokolleri ile konuşma yetkinliğine sahip bir IoT orkestrasyon (merkezi yazılım) platformudur. iSIM’in kullanıldığı 4 temel alan vardır. Bunlar; Akıllı Şehir, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Endüstri 4.0 & IoT Yönetimi ve Alan Güvenliği’dir.

AMAÇ: IDC (International Data Coporation) verilerine göre 2025 yılında dünyada 41,6 milyar IoT Cihaz (Nesne) olacağı öngörülmektedir. GSMA Intelligence, toplam IoT harcamalarının 2025 yılına kadar 1,1 Trilyon ABD Doları’na ulaşacağını ve bu 1,1 Trilyon ABD Doları’nın %68’inin (754 Milyar ABD Doları) uygulamalar, platformlar ve hizmetler olacağını tahmin etmektedir (IoT donanım gelirleri hariç).

iSIM’in global olarak kabul görmüş tüm iletişim protokollerini desteklemesi sayesinde, birbirinden farklı marka/model çözüm ve sistemler birbirleri ile konuşabilir hale gelmekte ve tek noktadan yönetilmesi ile sistemlerin yönetimindeki kaotik yapının önüne geçilebilmektedir. iSIM, mevcut altyapıyı kullanabilen ve yatırım ihtiyacını minimize eden teknolojisiyle kullanıcıların yatırım ihtiyacını minimize eder ve maliyet optimizasyonu sağlar.

IDC ve GSMA Intelligence’ın verilerine dayanarak, 2025 yılında iSIMPlatform ile bu 41.6 milyar nesnenin %,005’ini (yaklaşık 2.1 milyon cihaz) yönetmeyi ve 754 Milyar ABD Dolar’ına ulaşacağı tahmin edilen uygulama, platform ve hizmet gelirinin %0,02’sinin (Yaklaşık 150 Milyon ABD Doları) kazanılması hedeflenmektedir.

KAPSAM: Frost & Sullivan’ın yaptığı çalışmaya göre, 2026 yılında yaklaşık 67 Milyar IoT Cihazın olacağı ve dünyada insan başına ortala 8 adet IoT cihaz olacağı tahmin edilmektedir. iSIMPlatform, %100 web-tabanlı ve linux üzerinde geliştirilen kendi işletim sistemi ile çalışmaktadır. Bu nedenle hiç bir işletim sistemine bağlılığı da bulunmamaktadır. Bu kapsamda, SaaS & PaaS bir IoT Platformu olarak tüm dünyaya ürünümüzü sunma hedefindeyiz. iSIM’in kullanıldığı 4 temel alan dışında da IoT yönetimi gereken (akıllı dolap uygulamaları Amazon Locker, vb.) alanlarda da iSIMPlatform kullanılabilmektedir.