KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

BAŞVURU SAHİBİ: Erol Özgüner

ÖZET: Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyeti Pandemi sonrası Trafik tahminlemesi Projesi ile, yapay zeka, veri analitiği ve bilgisayarla öğrenme teknolojilerinin kullanımıyla İBB’nin ulaşım verilerinin öngörülmesi, toplanması ve optimize edilmesi amacıyla veri bilimi tekniklerini uygulama kabiliyetini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Bu Proje kapsamında İstanbul’un ana yollarını kapsayacak nitelikte veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerinin de yardımı ile bir günlük trafik öngörüsüne yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ışığında İBB Ulaşım ve Trafik alanında karar vericilere karar destek mekanizmasının tasarlanması hedeflenmiştir.

AMAÇ: Ulaşım ve Trafik Yönetiminin Veri Odaklı Çözümler ile Desteklenmesine hizmet etmek üzere tasarlanan Pandemi sonrası Trafik Yoğunluğunun Tahminlemesi’ne yönelik projemiz ile karar destek mekanizmasının kurulması, trafiğin yoğunluk öngörüsüne bağlı olarak trafik akışının yönetilmesi ve yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Böylelikle trafik yoğunluğu veri odaklı çözümler ile takip edilebilecek, trafik yoğunluğuna sebep olabilecek noktaların daha evvelden fark edilip ön-eylem alınabilmesini sağlamak, sonuç olarak İstanbulluların trafikte geçirdiği süreyi azaltmak, yaşam kalitesini artırmak hedeflenmektedir.

KAPSAM: Projenin ana hedef kitlesi ve ilk kullanıcıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Ulaşım Daire Başkanlığı ve bu başkanlığa bağlı bulunan, Ulaşım Yönetim Merkezi, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Ulaşım Master Planı çalışmaları gerçekleştiren diğer paydaş ve iştiraklerdir.

Ancak projenin son kullanıcıları trafikte bulunan tüm İstanbullular olduğu unutulmamalıdır.

Burada yapılan çalışmanın İstanbul’un trafik yönetimine etki edecek karar destek mekanizmalarının kurulması olması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi idari il sınırlarında bulunan ana arterleri kapsamaktadır.

Yol üzerinde bulunan sensörler sayesinde elde edilen hız değerleri kullanılarak, İstabul’da bulunan ve trafik yoğunluğuna sebebiyet veren önemli konumların, hava durumu, yol çalışmaları gibi değişken parametreler ile yeni koronavirüs dolayısı ile seyahat kısıtlamaları, okul ve iş yerlerinin açık olma durumu ve diğer önlemler parametre olarak dahil edilmiştir. Bu verilerin analizi ve makine öğrenmesi teknolojileri ile yapay zekanın eğitilmesi sonucu İBB Trafik Yoğunluğunun Tahminlenmesi çalışmaları günlük olarak önümüzdeki 24 saat hakkında yol, yön, ilçe, semt kırılımında saatlik öngörüler üretmektedir.