Bilişim Yıldızları Değerlendirme Kriterleri

1. Yaratıcılık

2. Yenilik

3. Etkileme

4. Teknolojik Bağımlılık

5. Projenin Organizasyon Yapılandırılması

6. Hizmetlerin (e-Hizmet) Kullanımının Yaygınlaştırılması

7. Elektronik İmza

8. Elektronik Belge Yönetim Sistemi

9. Performans

10. Veri Güvenliği


 Bilişim Yildizlari 2013