Yarışma başvurusu ile ilgili tüm bilgiler PDF Yarışma Yönergesinde yer almaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirmeden önce lütfen yönergeyi dikkatlice okuyunuz. Başvurunuzu tamamlamak için başvuru beyan formunu (imzalı/kaşeli) doldurarak forma eklemeyi unutmayınız.

Başvuru Düzeyleri

 • Özel Sektör Firmaları
 • Teknopark, Teknokent Firmaları
 • Ar-Ge Merkezi olan Özel Sektör Firmaları
 • Üniversite
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler

Başvuru Alanları

 • 5G ve Yeni İletişim Teknolojileri
 • Açık Kaynak Kodlu Uygulamalar/Sistemler
 • Akıllı Şehirler
 • Akıllı Uygulamalar (Sağlık, Tarım vb.)
 • Anlık Mesajlaşma Uygulamaları
 • Bulut Bilişim
 • Büyük Veri, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Çevrimiçi Eğitim, Etkinlik Yönetimi ve Sanal Fuar Sistemleri
 • Endüstri ve Ticaret Ürünleri
 • E-ticaret / Pazaryeri
 • Gömülü Sistemler
 • Mobil Uygulama
 • Otonom Sistemler
 • Oyun ve Eğlence
 • Robotik Süreç Otomasyonu
 • Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik
 • Sayısal (Dijital) Dönüşüm
 • Siber Güvenlik

  TBD İstanbul Bilişim Yıldızları
  Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması
  Başvuru Formu

  * İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

  Satışı ve ihracatı yapılmış projeler için fatura örneği ve diğer belgeler aşağıda eklenmiş olmalıdır.
  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda projenin hedef kitle özelliklerinden, hedeflenen kullanıcı sayısından, hizmet kapasitesi, bölge, pazar yeri, işletim sistemi ve sınırlılıklardan bahsedilmelidir.


  Açıklamalarda şirket ortaklık yapısında yabancı katılım olup olmadığı, yabancı çalışan olup olmadığı, proje fikrinin yabancı bir ülke ya da kurumdan alınıp alınmadığı, proje sonucu ortaya çıkan ürünü ya da hizmetin yurt-dışı pazarındaki yeri, inovasyon ve rekabet gücü gibi konulardan bahsedilmelidir.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda proje sonucu ortaya çıkan ürün ya da hizmetin getirdiği en önemli yenilik ve farklılıklardan bahsedilmelidir.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda proje gerçekleştirilirken gerekli donanım, yazılım ve altyapı gibi faktörlerden, ISO9001 gibi herhangi bir standart belgelendirmenin olup olmadığından bahsedilmelidir.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda proje sonucu ortaya çıkan ürün ya da hizmetin etki gücü ve yaratılan fayda / katma değerinden bahsedilmelidir.


  Bu alan 2000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda projenin yerli ve yabancı basındaki görünürlüğü, sosyal medya mecralarında takip edilmesi, takipçi sayısı, düzenli yayınlarının yapılması, kullanıcı kitlesi oluşturulması gibi konulardan bahsedilmelidir.