Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

TBD Vizyon

Bilişim toplumuna dönüşümün öncüsü Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak, Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasına katkı vermek amacıyla, bilişim bilincine varmış insanlar topluluğunu aynı şemsiye altında bir araya getirip çağdaş kültürel değişimi sağlamak. Bu görüş doğrultusunda bilişim teknik bilimini ulusal bir kalkınma aracı olarak kullanabilmek üzere her aşamada hazırlıklı olmayı planlamak ve çalışmaları kamu ve toplum yararını gözetecek biçimde, aralıksız sürdürmek.

TBD Misyon

Türkiye Bilişim Derneği kurucular, üyeler ve gönüllülerle birlikte bilişim sektörünün başlangıcından beri üstlendiği liderlik, öncülük, danışmanlık, farkındalık yaratma ve eğitim görevlerini günümüzde de sürdürerek, özel ve kamusal kuruluşlar ile akademik dünyanın işbirliğini ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak ülkemizi çağdaş, güvenilir, aydınlık ve gönenç içinde yaşanılan bir geleceğe ulaştırmak.

YARIŞMA ONUR KURULU

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı

YARIŞMA BAŞKANLIĞI

Deniz TİRYAKİOĞLU
TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞI

Cahit CENGİZHAN
Elif KARTAL

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Ahmet AYVALI
Bilgin METİN
Birden SİYAHİ
Can DAĞDELEN
Cemal Kıvanç ÖNER
Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN
Ebru GADİŞ
Ertan BARUT
Gonca TELLİ YAMAMOTO
Hüseyin KARAYAĞIZ
K. Tufan TEKİN
Murat DEMİREL

*Yarışma Yürütme Kurulu Üyeleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.