Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, internet üzerinde dönüşüm sağlamış veya iş yapısını dijital (sayısal) ortama taşımış, dönüştürmüş farklı web projelerinin daha iyi tanıtılması ve e-dönüşüme olan ilginin artmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. TBD İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen bağımsız bir organizasyon ve sektörün en prestijli yarışmalarından biridir.

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması ilk kez 2009 yılında hayata geçirilmiştir. Profesyonel olarak görev alan sektörün önde gelen uzman ve tecrübeli jürilerinin önderliğinde yapılmaktadır. Her sene Türkiye’de oluşturulan başarılı internet e-dönüşüm, sayısal (dijital) dönüşüm çalışmalarını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen yarışmalarda jüri değerlendirmesinin yanı sıra halk oylaması da değerlendirmeye katılmıştır. Böylece, her seviyeden daha büyük bir internet kullanıcısının etkinliğe aktif olarak katılması sağlanmıştır.

Bilişim Yıldızları 2023 “Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışması”, ülkemizde bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden ve bilişim kültürünün yayılmasında öncülük eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlemektedir. Yarışma; özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmaları, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve yerel yönetimlerin bünyesinde gerçekleştirilmiş yerli ve milli/özgün proje uygulamalarını ve proje fikirlerini kapsamaktadır.

KAVRAMLAR

Ülkemizde son yıllarda özellikle savunma sanayisiyle yerli, milli ve özgün üretim düşüncesi ivme kazanmıştır. Bu düşünce, otomotiv, eğitim, sağlık, iletişim gibi pek çok alana yayılmaktadır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin Milli Teknoloji Hamlesi İçin Toplumsal Seferberlik[1] bölümünde belirtildiği üzere yerli, milli ve özgün olma şu şekilde açıklanmaktadır:

Yerli kavramı coğrafi olarak bir bölgeye ait olanı ifade etmektedir. Türkiye’de yerli imalat dendiğinde; imalat için gereken hammadde, yarı mamul, işçilik gibi unsurlardan bazılarının ülkemizden tedarik edildiği imalat düşünülmektedir. Ülkemizde gerçekleşen bu imalattan çıkan ürün de yerli malı olarak adlandırılmaktadır.

Milli kavramı ise bir ulusa ait olanı ifade etmektedir. Örneğin, milli muharip uçak imalatı, üretiminde ithal girdileri olsa da, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yönetimi, karar mekanizmaları; ayrıca sermayesi bize ait olduğundan, kendi ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda karar alarak yürüttüğümüz milli bir üretim olacak, üretilen uçak da milli uçağımız olacaktır.

Özgünlük ise; fikri değer içeren bir sanat eseri, akademik çalışma, buluş veya ürünün başka fikri çıktıları doğrudan içermemesi; bunların kendine has fikri değeri olmasını ifade etmektedir. Sanayi ve teknolojide özgünlük; tasarımdan ürün veya hizmetin ortaya çıkışına kadar olan fikri gelişimin, geliştiricileri tarafından benzer veya muadillerinden etkilenmeden ortaya konduğu durumu ifade etmektedir.”

Bilişim Yıldızları Hakkında

YARIŞMA

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), ülkemizde bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden bir kurumdur. Bilişim kültürünün yayılmasında öncülük etmektedir. Bu yıl onuncusu düzenlenen, TBD İstanbul Bilişim Yıldızları Yarışması “Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması” temasıyla düzenlenmektedir.

Yarışma; özel sektör, Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknokent şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve yerel yönetimlerden gelecek gerçekleştirilmiş yerli ve milli/özgün proje uygulamalarını kapsamaktadır.

Yarışmalar iyi örneklerin ortaya çıkarılması ve daha iyi uygulamaların geliştirilebilmesi için teşvik edici ve önemlidir. Bu nedenle; düzenlenen bu yarışmanın bilişimde yerli ve milli/özgün örneklerin ve kaliteli uygulamaların gelişimine; ayrıca toplumda bilişimde yerli ve milli/özgün uygulamalar konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Verilecek ödüller maddi değerinden çok kurum ya da kişilerin iyi uygulamalarını geniş kitlelere tanıtacaktır. Onları onurlandıracak ve saygınlık kazandıracak olması bakımından önem taşıyacaktır.

AMAÇ

Yarışmanın amacı; bilişim alanında yerli ve milli/özgün proje fikrine sahip özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmalar, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, STK’lar ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirmiş olan örnek teşkil edecek uygulamaları ve proje fikirlerini ortaya çıkararak geniş kitlelere tanıtmaktır. Böylece, bilişim sektöründe daha çok yerli ve milli/özgün proje fikirlerinin üretilmesini, gerçekleştirilmesini ve kullanımını özendirmek amaçlanmıştır. Yarışmanın hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Bilişim alanında “yerli ve milli/özgün” uygulamalar konusunda jüri değerlendirmesine alınır. Bu değerlendirme sonucunda başarılı olan en az 3 başvuru sahibine derece ödülü verilir. Ayrıca kategorilere göre mansiyon ödülü takdim etmek.
 • Yarışma sonuçlarının en az 1 yıl internet sitesinde kalmasını sağlamak; toplumda bilişim alanında “yerli ve milli/özgün” uygulamalar konusunda farkındalık yaratmak.
 • Daha iyi proje ve uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmek için, en az 3 farklı kategoride başvuru alabilmek; bununla birlikte finale en az 10 proje başvurusunun kalmasını sağlamak.

KAPSAM

 • Özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmalar, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri; ayrıca STK’lar ve yerel yönetimler tarafından bilişim alanında gerçekleştirmiş olan;  yerli ve milli/özgün proje uygulamaları ve fikirleri arasındaki iyi örnekler hakkında bilgi vermek
 • Bu örnekleri öne çıkarmak
 • Bilişimde yerli ve milli/özgün uygulamalar konusunda toplumda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak üzere,

yapılacak “Bilişim Yıldızları Yarışması”nın ve bu kapsamdaki çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Başvuru Düzeyleri

 • Özel Sektör Firmaları
 • Teknopark, Teknokent Firmaları
 • Ar-Ge Merkezi olan Özel Sektör Firmaları
 • Üniversite
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler

Başvuru Alanları

 • 5G ve Yeni İletişim Teknolojileri
 • Açık Kaynak Kodlu Uygulamalar/Sistemler
 • Akıllı Şehirler
 • Akıllı Uygulamalar (Sağlık, Tarım vb.)
 • Anlık Mesajlaşma Uygulamaları
 • Bulut Bilişim
 • Büyük Veri, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Çevrimiçi Eğitim, Etkinlik Yönetimi ve Sanal Fuar Sistemleri
 • Endüstri ve Ticaret Ürünleri
 • E-ticaret / Pazaryeri
 • Gömülü Sistemler
 • Mobil Uygulama
 • Otonom Sistemler
 • Oyun ve Eğlence
 • Robotik Süreç Otomasyonu
 • Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik
 • Sayısal (Dijital) Dönüşüm
 • Siber Güvenlik

[1] T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2019). 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Milli Teknoloji Hamlesi İçin Toplumsal Seferberlik. 01.03.2021 tarihinde https://www.sanayi.gov.tr/2023-sanayi-ve-teknoloji-stratejisi adresinden erişildi.