Yarışma başvurusu ile ilgili tüm bilgiler Yarışma Yönergesinde yer almaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirmeden önce lütfen yönergeyi dikkatlice okuyunuz.

Proje başvurusu için öncelikle başvuru beyan formu indirerek el yazısı ile imzalı / kaşeli doldurarak tarayıcıdan elektronik ortama dönüştürmeniz gereklidir.

Başvuru Beyan Belgesi ile başvuru sırasında istenen diğer belgeleri (var ise) hazırladıktan sonra aşağıdaki başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

Başvurunuzun bir kopyası girdiğiniz e-posta adresinize iletilecektir.

  TBD İstanbul Bilişim Yıldızları
  Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması
  Başvuru Formu

  * İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

  Satışı ve ihracatı yapılmış projeler için fatura örneği ve diğer belgeler aşağıda eklenmiş olmalıdır.
  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda projenin hedef kitle özelliklerinden, hedeflenen kullanıcı sayısından, hizmet kapasitesi, bölge, pazar yeri, işletim sistemi ve sınırlılıklardan bahsedilmelidir.


  Açıklamalarda şirket ortaklık yapısında yabancı katılım olup olmadığı, yabancı çalışan olup olmadığı, proje fikrinin yabancı bir ülke ya da kurumdan alınıp alınmadığı, proje sonucu ortaya çıkan ürünü ya da hizmetin yurt-dışı pazarındaki yeri, inovasyon ve rekabet gücü gibi konulardan bahsedilmelidir.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda proje sonucu ortaya çıkan ürün ya da hizmetin getirdiği en önemli yenilik ve farklılıklardan bahsedilmelidir.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda proje gerçekleştirilirken gerekli donanım, yazılım ve altyapı gibi faktörlerden, ISO9001 gibi herhangi bir standart belgelendirmenin olup olmadığından bahsedilmelidir.


  Bu alan 4000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda proje sonucu ortaya çıkan ürün ya da hizmetin etki gücü ve yaratılan fayda / katma değerinden bahsedilmelidir.


  Bu alan 2000 karakteri aşmayacak biçimde doldurulmalıdır. Açıklamalarda projenin yerli ve yabancı basındaki görünürlüğü, sosyal medya mecralarında takip edilmesi, takipçi sayısı, düzenli yayınlarının yapılması, kullanıcı kitlesi oluşturulması gibi konulardan bahsedilmelidir.


  Proje bilgileri SONRADAN DEĞİŞTİRİLEMEZ, gönderilmeden önce kontrol edilmelidir.
  Değişiklik ya da eksiklikler için tekrar gönderim yapılabilir, AYNI PROJEYE AİT, EN SON GÖNDERİLEN BİLGİLER GEÇERLİ KABUL EDİLECEKTİR.