1. Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması nedir?

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, İnternet üzerinde dönüşüm sağlamış veya iş yapısını İnternet ortamına taşımış farklı web projelerinin daha iyi tanıtılması ve e-dönüşüme olan ilginin artmasını sağlamak amacıyla TBD yapısı altında gerçekleştirilen bağımsız bir organizasyondur.
Uzman ve tecrübeli jürilerin önderliğinde Türkiye’de oluşturulan başarılı İnternet e-dönüşüm çalışmalarını değerlendirmeyi hedeflemektedir. 
Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması’nda bir çok kategoride ödül verilmektedir. Ayrıca bu ödüllerin yanı sıra bazı dönemlerde gerçekleştirilen Bilişim Yuldızları e-dönüşüm yarışmasında  “Halkın Favorisi” ve “TBD YK Özel Ödülü” de verilmektedir.
Bilişim Yıldızları İnternet e-Dönüşüm Yarışması’nda, jüri değerlendirmesinin yanı sıra, dönem dönem uygulanmakta olan halk oylamaları da kullanılarak değerlendirmeye katılmaktadır.  Böylece etkinliğe, her seviyeden, daha büyük bir internet kullanıcısının aktif olarak katılması sağlanmaktadır.

2. Neden özellikle e-Dönüşüm yarışması yapıyorsunuz?

Türkiye’nin uluslararası alanda daha rekabetçi olması, şirketlerin daha verimli çalışabilmesi, devletimizin daha sosyal bir devlet olabilmesi,bilişimi daha fazla ve etkili kullanmasına bağlıdır. Biz Türkiye’nin son yıllarda insan kaynağı, altyapı ve toplam bilgisayar kullanıcısı sayısı konusunda yaptığı atağa rağmen, halen bilişim konusunda gerçek potansiyelini yakalayamadığını ve bir e-Dönüşüm fırtınası yaratması gerektiğini düşünüyoruz.
TBD olarak bu konuda adımlar atmanın yanı sıra, kişi, kurum ve firmaları bilinçlendirmeye ve cesaretlendirmeye kararlıyız.
Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, TBD’nin bu konudaki kararlılığının bir göstergesi ve “Bilişim Kültürünü” yaymak, “Ulusal Bilişim Politikalarında” söz sahibi olmak, Uluslararası alanda söz sahibi “Bilişim Toplumu” yaratmak, “Ortak Akıl” oluşturmak hedefleriyle çok uyumludur.

3. Hangi kuruluşlar bu yarışmaya katılabilir, koşulları nelerdir?

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması’na, bilişim yapısını İnternet platformuyla bütünleştirilmiş projelere sahip olan bütün firmalar ya da kurumlar katılabilir. Başvurular sadece site sahibi olan firma, kurum ya da kişiler ve onların yetkili kıldıkları ajanslar tarafından yapılabilir. Kategorilere yapılan başvurular ÜCRETSİZDİR. Davetimiz bu alanda projesi olduğuna inanan herkese yöneliktir.
Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması’nda farklı kategoride ödül verilmektedir. Projeler Yaratıcılık, Yenilik, Etkileme, Teknolojik Bağımlılık, Projenin Organizasyon Yapılandırılması, Hizmetlerin (e-Hizmet) Kullanımının Yaygınlaştırılması, Elektronik İmza, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Performans, Kullanıcı Dostu, Tasarım, Özürlü Vatandaş ve Veri Güvenliği kriterlerine göre alanında uzman çok değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirilecekler.
Dereceye girenler belirlenerek sertifikaları verilirken, 1. olan En İyi e-Dönüşüm Çözümü ödül töreninde ödülünü alacak. Adaylar, Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması’na istedikleri kategoriden ücretsiz olarak başvurabilirler.

4. Yarışma takviminden biraz bahsedebilir misiniz?

Yarışmaya farklı dönemlerde düzenlenmekte olup takvim için internet sayfalarındaki bölüm kullanılmalıdır. Başvurular ön değerlendirmeden sonra jürü değerlendirme ve incelemesinden geçerek yayınlanmış takvime uygun olarak duyurulur.

5. Halk Oylaması hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışmasında bazı dönemlerde geniş katılım ve etkileşim sağlanması amacı ile halk oylaması da gerçekleştirilir. 2021 yılında halk oylaması yapılmayacaktır.

6. Niye Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışmasına katılmalıyım?

Her şeyden önce bu yarışma son derece prestijli bir yarışmadır, katılan herkes bu onurdan pay alacaktır.
Ödül törenine seçkin bir topluluk konuşmacı olarak katılacaktır. Kazanan katılımcılar, ödüllerini bilişim konusundaki en etkin kişilerin katıldığı ödül töreninde alacaktır. Yarışma ödül töreni basılı ve görsel medya kanallarından yayınlanacaktır. Jürimiz uzman, deneyimli, tarafsız kişilerden oluşmaktadır.
TBD olarak katılımcılarımızdan bazılarını yaptığımız etkinliklere davet edip projelerini anlatmalarını istiyoruz. Böylece projelerin ve onu geliştiren firma ve kişilerin bilinirliğini artırırken, dinleyici olarak katılan kişileri e-Dönüşüm için daha da cesaretlendirilmeyi hedeflemekteyiz.

7. Bilişim Yıldızları projesiyle ne amaçlandı?

Türkiye’nin her sahasında e-dönüşüme yapacağı yatırımı arttırması, ülkemize bilişimle kalkınma ve gelişmiş ülkeler düzeyine gelme yolunda büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu noktada ülkenin en büyük bilişim STK’sı olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, Türkiye’yi bu anlamda cesaretlendirmeye, bilinçlendirmeye ve dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığımızdan BTK’ya, diğer etkin bilişim STK’larından projede gönüllü çalışan birçok bilişim profesyoneline kadar ortak hedef birliği yaratmak istedik. Bu yarışma ile iş dünyamız kendilerini daha ileriye taşıyacak yeni iş modelleri ile buluşturmak, değişik sektörlerden başarılı e-dönüşüm örneklerini
göstermek ve onlara kendileri tanıtma imkânı vermeyi istedik. Kısaca amacımız yarışırken öğrenmek ve öğretmek, amaç birliği yaparak Türkiye’nin rekabet edebilirliğini artırmak, herkesi bu konuda bilinçlendirip cesaretlendirmek ve buradaki kazanımları etraflıca gösterebilmektir.

8. Neden Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışmasının Danışma Kurulu var?

Her yarışmanın bir Danışma Kurulu yok, ama biz özellikle olmasını istedik. Çok önemli isimlerden oluşan Danışma Kurulu isimlerini güvenmedikleri hiçbir organizasyonla ilişkilendirmeyecek, herkes tarafından bilinen, konusunda uzman, ciddiyetten ödün vermeyen ve çevresinde güvenilen kişilerden oluşmaktadır. TBD olarak biz “güvenirlilik” “ciddiyet” ve “uzmanlık” kelimelerini “Bilişim Yıldızları” markasıyla özleştirmek istiyoruz. Bu konuda Danışma Kurulumuz bize büyük bir güç vermektedir.

9. Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışmasının Türkiye’deki diğer bu tür yarışmalardan farkı nedir?

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması bir web yarışması değildir. Biz daha çok, işleyişin kendisiyle ilgileniyoruz. Yarışmada öncelikle ölçmeye çalıştığımız projenin e-Dönüşüm’deki başarısıdır. Bu yüzden de şu anda Türkiye’de bu konuda Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması’nın bir benzerinin olmadığına inanıyoruz. Ayrıca bu tür yarışmaların kazanç beklentilerinden uzak STK’lar tarafından organize edildiği ve Devlet ve Kamu/Özel sektörün desteklediği bir organizasyonun, en sağlıklı yapı olduğuna inanıyoruz. Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması bu sağlıklı üçgen yapı üstüne inşa edilmiş ve böylece yarışmanın temeli olarak gördüğümüz “güvenilirlik” ve “ciddiyet” konusunda oluşabilecek bütün şüpheleri baştan ortadan kaldırmıştır.

10. Hangi Kurum, kuruluşlar, firmalar ve kişiler Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışmasına Destek vermektedir.

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması’nı öncelikle Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Toplum Kurumlarından TEDER, MOBISAD, TBV, TÜBİSAD, YASAD, TBGD ve etkinlik sponsor firmaları desteklemektedir. Yakın zamanda Danışma kurulu ve Jüri listeleri açıklanacak. Böylece bize destek veren birbirinden değerli kişileri de öğrenebileceksiniz. Büyük bir memnuniyetle belirtmek isteriz ki, Bilişim Yıldızları TBD’nin yalnız başına yaptığı bir etkinlik olmaktan çıkmış, bize destek veren kurumların, kuruluşların ve firmaların ortak bir projesi haline gelmiştir.
Geç kalmadan bu saygın organizasyonda yerinizi alın.