KURUM: Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş

PROJE URL: http://www.vodafoneakillikoy.com/

PROJE VIDEO URL: https://www.youtube.com/watch?v=a1ipbZcbRfk

DÜZEY: Özel Sektör Firmaları

ALAN: Akıllı Uygulamalar (Sağlık, Tarım vb.)

PROJE ÖZETİ: Vodafone Akıllı köy uçtan uca ileri tarım teknolojilerini ve Iot uygulamalarını yani nesnelerin internetini kapsayan aile çiftçilerine yönelik dünyadaki ilk akıllı köydür. Üretimin verimini akıllı tarım teknolojileri ile arttırarak üreticilerin sosyal yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Proje kapsamında iyi tarım faaliyetleri uygulanmakta olup gerek çiftçiler gerekse diğer misafirler tarafından akıllı tarım uygulamaları yerinde inceleme imkanı sağlanmıştır.

Çiftçilerin yaşamındaki tüm bu değişim süreci bilimsel metotlarla kayıt altına alınmaktadır. Vodafone Akıllı Köyde akıllı sistemlerle toprak yüzeyin ölçümü yapılmakta ve sensörler aracılığıyla aktarılan verilerle tarlaları takip etmek mümkün olmaktadır.

Sosyal fayda misyonuyla geliştirdiğimiz projelerimizde hedefimiz üretimde verimliliği bilgi ve iletişim teknolojileriyle arttırarak gençlere çiftçiliği sevdirmek ve iklim ve gıda krizle beraber ortaya çıkan kırdan kente göçün tersine çevirerek işsizlik sorununu azaltmak ve tarımsal teknolojieri çifçinin kadım bilgisiyle birleştirerek genç nesillere tarımı sevdirmektir. Özellikle uluslararası alanda Vodafone akıllı köy projesini bir teknoloji üssüne çevirerek dünyaya bir model olarak sunmak hedefimizdir.

Hedef kitlemiz kırsal alanda yaşayan çiftçiler ve çiftçilikle uğraşan insanlardır. Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon 600 bin çiftçiye eğitim vererek iş ortaklarımızla birlikte Dünya’nın 6 ülkesinde 7,5 milyon çiftçiye ulaşılmıştır. Hedef Pazar olarak baktığımızda Türkiye ve MENA bölgesi seçilmiştir. Bu bölgede yaşayan 120 milyon çiftçi yani MENA bölgesi nüfusunun yüzde kırk üçü kırsal kesimdir.

Tabit ulusal ve uluslar arası projelerle birçok yabancı ortaklarla çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Dünyada Özbekistan, Türkmenistan, Cezayir gibi kuzey afrika ve türki cumhuriyetlere ülkelere çeşitli tarımsal danışmanlıklar vererek bir çok farklı bölge ve ülkede tecrübe kazanmıştır.

Vodafone Akıllı köy projesi Türkiye’de ve dünyada ilk akıllı köy modeli olarak tasarlanmıştır. Proje dünyadaki benzerlerinden farklı olarak Türkiye’de yaklaşık 20.000 köy gezildikten sonra matematiksel bir modelleme ile belirlenerek oluşturulmuştur Ayrıca Ulusal ve uluslar arası araştırmacıları dahil ederek yenilikçi teknolojileri yerinde görmekte bilimsel süreçlere katkıda bulunmaktadır.

Vodafone akıllı köyde AB projesi olan Prima ve Horizon kapsamında akıllı sera projesi yürümekte olup farklı teknolojiler denenmektedir. Bu teknolojiler arasında Düşük Enerji Damla Sulama (LEDI) sistemi, kök ısıtma sistemi, topraksız sistemlerde bitki ısıtma, Yarı saydam Fotovoltaik (PV) modüller , sera sensörleri kullanılarak ısı ve sıcaklık değişimlerinin takibi gibi sistemler yabancı ortaklarla geliştirilmektedir. Hatayda gerçekleştirilen kırsal kalkınma projesi sonrası çiftçilerin ürünlerin yetişme dönemini ve ürün fazlarını takip etmesini sağlayan bir yazılım ortaya çıkmıştır. Başarıyla uygulanmaya devam etmektedir.

Çiftçinin verimliliğini, yaşam koşullarını ve karlılığını artırmak için 341.000 çiftçiye uzaktan ve yüz yüze eğitimler verilmiştir.. Özellikle Sms sistemi ve Akıllı çiftçi uygulamasıyla Türkiye’nin birçok bölgesinde zirai don , sel, yağış gibi meteorolojik bilgileri 11 milyar 200 milyon sms ve bülten ile çiftçilerin önceden zarara uğraması önlenerek ürünlerin korunmasına katkı sağlanmıştır. 23.700 saat Ar-ge çalışması yapılarak tarımsal teknolojilerin geliştirilmesi ve sosyal faydanın geniş kitlelere yayılarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun olarak sürdürülmektedir

Yapılan projeler Ulusal ve uluslar arası birçok partnerle yapılarak başarı ve etki alanı sürekli ölçülmekte ve raporlanmaktadır. Örnek olarak Şeker Bankla yapılan Hasat kart projesindeki sonuçlara göre özellikle bu krediden faydalanan çiftçilerin kredi dönüş oranı 110 milyondan 575 milyona yükselmiş ve geri dönmeyen kredi oranı 4,5’ten 1,7’ye gerilemiştir.

Bu sonuçlar aslında oluşan proje çıktılarının ne derece ölçülebildiği ve etki ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca Akıllı köyde yapılan bütün çalışmalar veriye dayalı ve şeffaf bir politika ile ilerlediği için yapılan proje etki tahminleri ve çıktıları hem kamuoyunda hem de çeşitli sosyal medya ve basın yayın araçlarıyla yaygınlaştırılarak ölçülmesi ve denetlenmesi sağlanmıştır. İyi tarım uygulamaları ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri gözetilerek gıda dönüşümü, sağlıklı gıda, hem çiftçiye hem de tüketiciye yönelik sosyal fayda üreten amaçlarla hareket edilmektedir.