KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

PROJE URL: http://aybis.ibb.gov.tr/

PROJE VIDEO URL: https://box.ibb.gov.tr/index.php/s/Rf63KhTEO58s99w

DÜZEY: Yerel Yönetimler

ALAN: Coğrafi Bilgi Sistemleri

PROJE ÖZETİ: Altyapı Bilgi Sistemi; kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun sağlanması ile kazı bölgelerinde ortak çalışma ortamının oluşturulması, mükerrer işlerin son bulması, süreç yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı ile zaman ve maliyet kaybının önüne geçilmesi için hazırlanmış uygulamadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan AYBİS uygulaması ile ruhsat işlemleri merkezileştirilmiştir. Akıllı sistemlerle hazırlanmış dijital platformlar sayesinde iş süreçleri kısalmış, hızlı ve takip edilebilir hale dönüştürülerek yaşanan sıkıntılar etkin yönetim anlayışıyla çözüme kavuşmuştur. Uygulama ile tranşe verisinin bilgi sistemi içerisinde süreç bazlı yönetimi sağlanmış, verinin tek merkezden yönetilmesi, altyapı kurumlarının ortak yatırım plan modeli geliştirmesi, projenin en büyük kazanımları olmuştur. Uygulamaya http://aybis.ibb.gov.tr/ adresinden erişilebilmektedir.

Projenin Kazanımları

  • Tek sefer/ tek yerden başvuru ile evrak getir götür işlerinin olmaması.
  • Dijital ortamda kayıt ve daha hızlı işleyen iş süreçleri.
  • Tekrarlı kazıların olmaması ve daha az kazılan yaşam alanı.
  • Ortak kazı ortak maliyet.
  • Anlık iş / süreç takibi.
  • Güncel, güvenilir, şeffaf veri.