KURUM: İzmir Büyükşehir Belediyesi

PROJE URL: https://www.izmir.bel.tr/tr/Projeler/izmir-tarimi/2652/4

PROJE VIDEO URL: https://www.youtube.com/watch?v=4x50SAhBuaA

DÜZEY: Yerel Yönetimler

ALAN: Akıllı Uygulamalar (Sağlık, Tarım vb.)

PROJE ÖZETİ:

İZMİR TARIMI MOBİL UYGULAMASI
Mobil uygulama ile İzmir genelinde tarımsal faaliyet gösteren üreticilere, uydu görüntüleme sistemlerinin tarımsal algoritmalarla analiz edilmesi ile profesyonel zirai destek alabilecekleri, tarlanın durumunu uzaktan takip ederek, ilaçlama, gübreleme, sulama ve yetiştiricilik kararlarını veri desteği ile alabilecekleri, aynı zamanda mobil uygulama ile üreticinin ürünlerini sergileyebilecekleri ve alıcılarla buluşturabilecekleri bir platform yaratılmıştır.

Mobil Uygulamada bulunan ekran ve modüller şöyledir.
Kayıt Modülü: Burada alınan bilgiler ile üreticinin üretimine özgü bilgilendirme servisleri devreye alınacak ve tarımsal bir envanter oluşturularak şehirdeki
üreticilerle bir iletişim altyapısı sağlanacaktır.
Hikayeler: Uygulama ana ekranı üzerinde bulunan ve tarımsal haberlerin ve hikayelerin paylaşıldığı üretimle ilgili bilgiler aktarılan bölümdür.
Tarlalarım: Üreticilerin tarla veya bahçelerini kaydettikleri bölümde ada parsel numarasıyla veya harita üzerinden elle çizilerek de tarla kaydı yapılabilecektir.
Tarlada üretilecek ürün türü, ekim dikim tarihi, hasat tarihi vb. bilgiler girilebilecektir.
Tarla kartları üzerinde bulunan düğmeler ile;
• Yetiştiricilik önerileri seçilerek tarla ve üretilen ürünle ilgili yetiştiricilik önerileri alınabilecektir.
• Hava durumu seçilerek tarlanızın bulunduğu koordinattaki hava olayları ve toprak sıcaklık bilgileri haftalık olarak görülebilecektir. Yaklaşan don, aşırı yağış
uyarıları anlık bildirim olarak iletilecektir.
• İlaçlama önerileri seçilerek ilaçlama yapılabilecek gün ve zamanlar görülebilecek ve bu şekilde ilaçlama programı hazırlanabilecektir.
• Gübreleme önerileri seçilerek ihtiyaç duyulan gübre miktar ve türleri öneri olarak alınabilecektir.
• Sulama önerileri seçilerek tarlanın konumuna ve üretilen ürüne uygun sulama programı alınabilecektir.
• Hastalık Risk Durumu seçilerek birçok hastalığın görülme olasılıkları haftalık olarak takip edilebilecektir.
Bitki Sağlığı Takibi: Üreticinin kayıt ettiği tarlasındaki ürünü uydu görüntüleme sistemleri ve tarımsal algoritmalar kullanılarak takibi ile fenolojik gelişim
durumunun tarihli olarak analizi yapılabilecektir. Böylelikle tarladaki bitkilerin gelişim alanları renklerle ve yüzdelerle görülebilecek sorunlu noktalar tarihsel
olarak takip edilebilecektir. Üretici tarlasının neresinde gelişim geriliği olduğunu uygulama üzerinden görebilecek, tarihsel olarak geriye dönük izleyebilecek ve
mühendise sor modülü üzerinden zirai destek alabilecektir.
Canlı Yağış Takibi ve Fırtına Takibi: Tarlaların bulunduğu bölgeler üzerindeki yağış bulutlarını ve yağışı şiddet, mm/sa ve dBZ cinsinden anlık takip
edilebilecektir.
Tarımsal Haberler: Tarımla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haberlerin veya tarımsal haberlerin bulunduğu modüldür.
Açık Pazar: Üreticilerin ürünlerini toptan veya perakende olarak satışa çıkararak aracısız bir şekilde tüketici ile buluşturabildikleri modüldür.
Hibe Destek: İl, ilçe ve ürün bilgisi ile alınabilecek hibelerin görüldüğü ekrandır. Üretici üretimine verilen tüm destekleri ve başvuru yöntemlerini bu modül
üzerinden görebilecektir.
Piyasa Fiyatları: Bu modül ile tarımsal üretimle ilgili birçok gider kalemleri hakkında piyasa fiyatlarına ulaşılabilecektir.
• Hal Fiyatları
• Borsa Fiyatları
• İlaç Fiyatları
• Gübre Fiyatları
• Mazot Fiyatları
• Yem Fiyatları
• Yumurta Fiyatları
• Et Fiyatları
• Süt Fiyatları
Mühendise Sor: Bu modül ile ister arayarak ister fotoğraflı kayıt açarak üretimle ilgili ziraat mühendislerine soru sorulabilecektir. Sorulan sorular cevaplanmış
ve cevaplanmamış sorular görülebilecektir.
Gelir Gider: Bu modül ile üretim dönemi boyunca ortaya çıkan gelir ve giderler kayıt altına alınarak takip edilebilecektir.

İZMİR TARIMI YÖNETİM PANELİ
Yönetim paneli ile Kurumumuz şehirde yapılan tarımsal üretimi takip ve koordine edebilecektir.
Uydu görüntüleme sistemleri ve tarımsal algoritmalar kullanılarak şehirde ne üretildiği tespit edilerek stratejik üretim kurgulamalarının yapılabilmesi, üreticilere üretim önerilerinin sunulması, üretim alanlarının ve üretimin saptanması, üretimde kullanılan ilaç ve gübre miktar bilgilerinin takip edilmesi ile
üretim güvenliğinin sağlanması planlanmaktadır.
Böylelikle geçmiş yıllardaki arz talep dengeleri analiz edilerek yıl içerisine şehrin hangi ürünlere ihtiyacı olacağı tespit edilecek ve üreticilere hangi ürünleri ekmesi konusunda öneri yapılabilecektir.