KURUM: Procenne Teknoloji A.Ş.

PROJE URL: https://procenne.com/tr/urunler/procrypt/

PROJE VIDEO URL: https://www.youtube.com/watch?v=mzdEFvooXfE

DÜZEY: Teknopark ve Teknokent Firmaları

ALAN: Siber Güvenlik

PROJE ÖZETİ: Siber güvenlik alanında oldukça kritik bir ürün olan Hardware Security Modüle (HSM) uçtan uca bu proje kapsamında özgün olarak tasarlanarak ticari olarak ilk defa ülkemizde bizim tarafımızdan üretilmiştir. HSM ürününün aşağıdaki bileşenleri tamamen özgün olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
• Elektronik Bileşenlerin Geliştirilmesi
• Yazılımsal Bileşenlerin Geliştirilmesi
• Mekanik Bileşenlerin Tasarlanması
• Sayısal Tasarım Çalışmaları

Ayrıca projemiz kapsamındaki yenilikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
• HSM Kripto Modülü İşletim Sistemi Konfigürasyonu: Kripto modülü üzerinde linux tabanlı bir işletim sistemi konfigürasyonu yapılmıştır. Bu konfigürasyon; ön yükleyici, OS çekirdek, driver konfigürasyonu,
• HSM Sunucu İşletim Sistemi Konfigürasyonu: Kripto modülünün bağlı olacağı sunucu anakartı üzerinde çalışacak olan Linux tabanlı işletim sisteminin konfigüre edilmesi işlemidir. İşletim sistemi, kullanılacak olan anakart donanımına ve kripto modülüne uygun hale getirilmiştir.
• HSM Firmware Geliştirilmesi: Kripto modülü üzerinde çalışacak olan tüm yazılım servislerini ve denetleyen, başlatan ve sonlandıran, kripto modülünün yazılımsal ve donanımsal durumunu denetleyen ve kayıt altına alan yazılım paketidir.
• Güvenli İşlemci Firmware Geliştirilmesi: Kripto modülünün ana anahtarını saklayan ve kurcalama sensörlerini denetleyen güvenli işlemci ürünü üzerinde çalışacak olan yazılımdır.
• Ön Panel Kullanıcı Arayüz Kartı Firmware Geliştirilmesi: HSM Kasasının ön panelinde bulunacak ve ekran, tuş takımı gibi komponentler ile kullanıcıya arayüz sunacak olan devre kartının firmware’ının geliştirilmesi işidir.
• HSM Kripto Modülü Sürücülerinin Geliştirilmesi
• Sayısal Tasarım çalışmaları yapılarak FPGA- RSA, EC, AES, TDES, SHA, RSA Anahtar Üretim, EC Anahtar Üretim, DRBG Kripto Çekirdeklerinin geliştirilmesi
• FPGA RSA, EC, AES, TDES, SHA, RSA Anahtar Üretim, EC Anahtar Üretim, DRBG Kripto Çekirdeği Sürücüsü Geliştirilmiştir.
• HSM Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi: HSM’in genel konfigürasyonlarının yönetiminin yapılacağı bir yazılım modülü geliştirilmiştir.
• High Avalibility modu geliştirilmesi: HSM’ler kendini her durumda ayakta tutması için otomatik olarak yedekleme sağlanmaktadır.