Etkinlik Kurulları

Danışma Kurulu

    M.Cüneyd DÜZYOL – Müsteşar Yardımcısı Devlet Planlama Teşkilatı – Ankara
    Dr. Tayfun ACARER – BTK Başkanı
    Galip ZEREY – BTK II. Başkanı
    Doç. Dr. Turhan MENTEŞ – TBD Yönetim Kurulu Başkanı
    İhsan DURDU – Bakan Danışmanı
    Faruk ECZACIBAŞI – TBV Yönetim Kurulu Başkanı
    Turgut GÜRSOY – TUBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı
    Serhat ÖZEREN – TEDER Yönetim Kurulu Başkanı
    Murat DURSUN – MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı
    Gülara TIRPANÇEKER – YASAD Başkanı
    M. Recep USALAN – Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu e-Devlet Danışmanı
    Levent KARADAĞ – TBD İstanbul Şube Başkanı
    Prof. Dr. Erdal BALABAN – İstanbul Üniversitesi
    Prof. Dr. Ahmet ORKAN – Marmara Üniversitesi

  Bilişim Yildizlari 2014